Sa ganitong paraan ay nagsimula kang magpahalaga sa kadakilaan ng ginawa ni Jehova sa pagsusugo sa kaniyang minamahal na Anak upang mamatay alang-alang sa iyo. 13 Gaya ni Pablo, na sumipi sa Awit 44:22, pinag-aralan natin ang nasusulat na Salita ng Diyos. Sa gayon ay pagpapalain kita sa buong buhay ko; sa iyong pangalan ay itataas ko ang aking mga palad”? Gayunman, gayon nga ba? Mahabaging salita ng Diyos ang kumandili’t dumilig sa’king pagsibol. Sino pa ba ang higit sa Diyos na buhay? Anuman ang iyong kalagayan, kung natamo mo ang isang nakaalay na kaugnayan sa Diyos na Jehova, dapat mong tandaan sa tuwina na ang pag-ibig niya para sa iyo ay lubhang nakahihigit kaysa sa pag-ibig ng sinumang tao! Gayunman, ang simulain ng mga ito ay kumakapit din sa mga kabilang sa ibang mga tupa, na ipinahayag na matuwid bilang mga kaibigan ng Diyos, gaya ni Abraham noong bago ang panahong Kristiyano.​—Roma 4:20-22; Santiago 2:21-23. Walang sinumang makakapagsabi kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito at kung hanggang kalian natin maisasabuhay ang buhay na pahiram lamang satin ng Diyos Ama. Bakit kumbinsido si Pablo sa pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga kahirapan na maaaring danasin ng mga Kristiyano? I. Paano natin mailalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Maaari Kang Maging Kaibigan ng Diyos! Lambak ng Luhang ma’y dinaanan, rikit ng Diyos kita. Praise Song | “Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos” | Christian Dance I Ngayon ako’y muling humaharap sa aking Diyos. Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan. 01/09/2019 19/09/2019 ~ dongtain ~ Mag-iwan ng puna. 17 Gaano kahalaga sa iyo ang pag-ibig ng Diyos? -Diyos ay Pag Ibig by arnoldpaombong ... Da Best Ang Pasko Ng Pilipino; Licensed to YouTube by ... Sino Ako - Duration: 3:54. Gayunman, lalo pang mahalaga sa ating espirituwal at emosyonal na kapakanan ang pagtitiwala na iniibig tayo ng ating makalangit na Ama, si Jehova. Purihin ang Diyos sapagkat walang sinuman sa atin ang karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig. 19 Noong Nisan 14, 33 C.E., noong huling gabi niya kasama ang kaniyang 11 tapat na apostol, maraming sinabi si Jesus upang patibayin sila sa mangyayari sa hinaharap. Ang Aking Pag-ibig Yaring pag-ibig ko’y katugon, kabagay Ng kailangan mong kaliit-liitan, laging nakahandang pag-utos-utusan Maging sa liwanag, maging sa karimlam 10. 9 Kapag ang nakalulungkot na mga bagay ay nangyayari sa atin, baka magsimula tayong makadama na pinabayaan tayo, anupat iniisip pa nga na nagmaliw na ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sino ang Maghihiwalay sa Atin sa Pag-ibig ng Diyos? Yamang maaaring mangyari ang gayon sa ating lahat, makabubuting maingat na isaalang-alang natin ang lubhang nakaaaliw na mga salita ni apostol Pablo na nakaulat sa Roma kabanata 8. Salamat na lamang at ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ipinagkakaloob batay sa ating mga nagawa. author. Ngunit gayunpaman, ang pag-ibig kapag iyong naranasan ay i-enjoy mo lang. 14. • Anong mga bagay ang hindi makapagpapahinto kailanman kay Jehova na ibigin ang kaniyang mga lingkod? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo; ito ay walang hanggan.​—1 Corinto 13:8. 15, 16. Isaalang-alang ang sinasabi ng Bibliya hinggil dito: Palagiang makipag-usap kay Jehova sa panalangin. Siya ay kaagad na gumawa ng solusyon, "Ang mag asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Ang mga Kristiyano sa isang lupain ay maaaring magtamasa ng mapayapang mga kalagayan sa loob ng ilang panahon, at pagkatapos ay bigla na lamang sisiklab ang isang marahas na pag-uusig. 22:34-40) tungkol sa pagtatanong ng isang Pariseo kay Jesus kung alin sa Jewish Law ang pinakamahalaga. Jamie Rivera - Topic 33,139 views. naging tao ang Anak ng Diyos, ay ipinahayag noong nag-alay ng buhay ang Manunubos sa kalbaryo para sa lahat. (Juan 17:16) Ang ilang mananalansang ay nagpakalat ng mapanirang-puring mga kasinungalingan sa media, anupat may-kabulaanan pa ngang pinaratangan ang mga Saksi ni Jehova na isang mapanganib na kulto. Sino Nga Ba Ang Hari Ng Karagatan At Lindol? Bagaman ang makalupa at makalangit na mga kapangyarihan ay nakikipagdigma sa atin, ang matapat na pag-ibig ng Diyos ay nariyan upang patibayin tayo. Huwag hayaan kailanman na ang gayong mga pagsubok o kagipitan ay maging dahilan upang pag-alinlanganan mo ang matapat na pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya makapagtitiwala tayo na kapag nagbigay si Jehova, ang Dakilang Tagapaglayon, ng buhay na walang hanggan, ito ay malilipos ng kawili-wili at kapaki-pakinabang na mga bagay na mapag-aaralan at mapagkakaabalahan natin. 4 Kailan mo unang nalaman ang tungkol sa pag-ibig ni Jehova? Ikaw ay nakikinig sa kaniya, at siya ay nakikinig sa iyo. Ang ika-5 kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma ay buong-kagandahang naglalarawan kung paano nalaman ng mga makasalanan, na dating hiwalay sa Diyos, ang tungkol sa pag-ibig ni Jehova. Sa sulsol ng diablo'y inilalayo Mo kami. Sa ilang lugar sa ngayon, napapaharap ang ating mga kapatid sa kagipitan sa kabuhayan. Pag-ibig ko sa Diyos di-sapat, awit sa puso ko’y umigkas. 'Pag ang Diyos ay 'di mo batid, at likas Niya'y di mo tanto, puso mo'y hindi magbubukas ng tunay para sa Diyos. Hindi ka ba nakadama ng pag-ibig kay Jehova?​—Roma 5:10. Kapantay ay Langit (The Same as in Heaven) 10. Ang Diyos ay pag-ibig at lahat ng Kanyang ginagawa ay para sa kabutihan ng buhay ng sangkatauhan. Ang buhay ng tao ay punong-puno ng hiwaga. (Isaias 49:15) Gayundin naman, may-pagtitiwalang sinabi ni David: “Sakaling iwan ako ng aking ama at ng aking ina, si Jehova mismo ang kukupkop sa akin.” (Awit 27:10) Tunay ngang nakapagpapatibay-loob! Ano ang nakakumbinsi kay Pablo na walang makapaghihiwalay sa mga Kristiyano sa pag-ibig ng Diyos? Ligaya ko ng ako'y isilang Pagka't tao ay mayroong dangal Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? I G Bm Pag-ibig ang s'yang pumukaw Em C Sa ating puso at kalul'wa Bm Em Ang s'yang nagdulot sa ating buhay C Am D7 Liwanag sa dilim at pag-asa. Gayundin ang pagiging isang kaibigan ng Diyos. “Magmatiyaga kayo sa pananalangin.”​—Roma 12:12. Mahabaging salita ng Diyos ang kumandili't dumilig sa'king pagsibol. Tinatamasa mo na ngayon ang pakikipagpayapaan sa Diyos. Maaari ka bang magbahagi ng kuwento tungkol sa taong ito? Napansin ni Haring Solomon na “ang panahon at ang di-inaasahang pangyayari ay sumasapit sa [ating] lahat.” (Eclesiastes 9:11) Sa isang saglit, maaaring ganap na magbago ang ating buhay. Eros, diyos na bata sa mitolohiyang Griyego. Nangyari iyan sa maraming Saksi ni Jehova sa kampong piitan ng mga Nazi noong Digmaang Pandaigdig II. . Nagtanong si Pablo: “Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang magiging laban sa atin?” Totoo, si Satanas at ang kaniyang balakyot na sanlibutan ay laban sa atin. 15 Anumang kasawian ang maaaring idulot sa atin ng buhay ngayon​—ito man ay isang nakapanghihinang aksidente, isang nakamamatay na sakit, o isang malaking problema sa kabuhayan​—walang makasisira sa pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan. Ang Pag-ibig ng Diyos Ayon sa Kasulatan. Pangunahing ipinamamalas ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan sa gawaing nagawa Niya habang nasa katawang-tao, sa personal na pagliligtas sa mga tao, nagsasalita at namumuhay nang harap-harapan sa kanila, na hindi man lang lumalayo ni katiting, walang anumang pagkukunwari, at samantalang totoong-totoo. Makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa Silangan ng sanlibutan Mga pagbigkas ng Makapangyarihang Diyos, "Ang paniniwala sa Diyos ay pangunahin upang ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos ay mahayag sa iyo, nang sa gayon maaari mong maisagawa ang kalooban ng Diyos, at maganap ang plano ng Diyos, at makayanang magbigay patotoo sa Diyos … Magkasuyo Buong Gabi: 11. (b) Paano natin ipinamamalas na labis nating pinahahalagahan ang maibiging-kabaitan ng Diyos? Sa isang araw ay malusog tayo, kinabukasan naman ay baka may malubha tayong sakit. Kapalaran (Destiny) 9. Ang umibig lalo na ang maranasang ibigin ng taong iyong iniibig ang isa sa pinakamasayang pakiramdam na nais maranasan ninuman. Silang lahat ay nanatiling kasama ni Jesus sa lahat ng pagsubok sa kaniya, at personal na nadama nila ang kaniyang pag-ibig sa kanila. Ilagay natin ang tanong na ito sa pagsusuri ng Banal na Kasulataan. Ang diyos ng pag-ibig ay maaaring tumukoy sa: Nag-iisang Diyos ng mga Kristiyano. 8. Pag-ibig ang s'yang buklod natin Em C Di mapapawi kailang pa man. 10 Basahin ang Roma 8:31-34. “Imposible!” —Ano ang Ibig Sabihin Nito? (2 Pedro 3:9; Apocalipsis 15:4) Marami ka pang … Napagmasdan mo na ba ang isang sanggol na maibiging pinapangko ng kaniyang ina? na itinuturo sa kanila na tuparin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo.”​—Mateo 28:​19, 20. Si Adonis, mula sa wikang Pinesyo na may kahulugang "panginoon", ay ang diyos ng kagandahan at pagnanais sa mitolohiyang Griyego.Siya ay isang pigurang may pinagmulan o pinaghanguang Semitikong panghilagang-kanluran, kung saan siya ay isang pangunahing pigura sa sari-saring mga relihiyon ng misteryo.Ang Griyegong Ἄδωνις (Pagbigkas sa Griyego: [ˈadɔːnis]), Adōnis ay … author. Kahit ‘ang taas ni ang lalim’ ay hindi makahahadlang sa pag-ibig ng Diyos, gaya ng idiniin ni Pablo. Basahin ang Salita ng Diyos, ang Bibliya. (a) Bakit mahalaga sa atin na malaman na iniibig tayo? Kahit na wala o di-sapat ang pag-ibig ng magulang, pupunan naman ito ng matapat na pag-ibig ng Diyos. Ngunit laging tandaan na hindi nagbabago ang Diyos. Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan. Tag: pag-ibig sa Diyos Dalawang Libong Taon ng Pananabik. Mga Himno, Blog, Praise, Papuri, 0 "Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos.Puso ko'y mangungusappag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod.Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan." Mga Himno, Blog, Praise, Papuri, 0 "Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos.Puso ko'y mangungusappag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod.Iniwan ko na ang halaghag na nakaraan." Ang ilang magulang na Kristiyano ay pinaratangang napopoot sa kanilang mga anak dahil sa hindi pagpapahintulot sa mga ito na tumanggap ng pamamaraan ng paggamot na labag sa kautusan ng Diyos o dahil sa hindi pagpayag na makibahagi ang mga ito sa mga paganong selebrasyon. I. Ngayon ako'y muling humaharap sa aking Diyos. (Santiago 5:11) Gawin nawa ng bawat isa sa atin ang kaniyang bahagi, anupat may-katapatang sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ang makapangyarihang mga anghel, gaya niyaong masuwaying anghel na naging Satanas, ay hindi maaaring makaimpluwensiya kay Jehova upang hindi na niya ibigin ang kaniyang tapat na mga lingkod. Puso ko’y mangungusap pag makita ang mukha Niyang kalugod-lugod. Maaari tayong paratangan nang may-kabulaanan ng mga kaaway, maging sa mga hukuman ng lupain. • May kuwento ba tungkol sa iyong pamilya na gustong-gusto mong ikinukuwento o paulit-ulit mong naririnig? 12 Basahin ang Roma 8:35-37. Gumawa ng isang badge, larawan, maikling liham, o tula para sa dalawang taong masasabi mong naging daan upang maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang iniibig ng Diyos? Ilahad ang ilang bagay na hindi makapagpapahinto kailanman sa Diyos na ibigin ang kaniyang tapat na mga lingkod. Lumalakad Siya sa mga iglesia, nagsasalita, ginagawa ang Paano mo napahalagahan ang lawak ng pag-ibig ng Diyos? Dumalo sa mga pulong sa Kingdom Hall. Pag-ibig ang s'yang buklod natin Em C Di mapapawi kailang pa man. (Koro) Koro: G G B7 Pagkat ang D'yos nati'y D'yos ng pag-ibig, Em C (b) Ano ang layunin ng Diyablo sa pagdudulot ng mga kahirapan sa atin? Opsiyon sa pagda-download ng publikasyon Elder Gerrit W. Gong: Mahalin ang Panginoon at Magtiwala sa Kanya. Katumbas si Aprodita nina: Benus, diyosa sa mitolohiyang Romano. Pagpapadama ng Pag-ibig ng Diyos. (Marcos 8:34-36) Ngunit higit pa kaysa sa buhay na walang hanggan ang nasasangkot. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal? Dapat nating patibayin ang ating determinasyon na magpatuloy sa paglapit kay Jehova sa panalangin at sa pag-aaral ng kaniyang Salita. O Diyos! Sino pa ba ang higit sa Diyos na buhay? Puso ko'y mangungusap. 3 Sa pamamagitan ng kaniyang propetang si Isaias, ipinaliwanag ni Jehova na “malilimutan” ng ina ang kaniyang pasusuhing sanggol, ngunit hindi niya malilimutan ang kaniyang bayan. Paano tiniyak ni Jehova sa kaniyang bayan na iniibig niya sila? 5. Sa nakalipas na siglo, marami sa ating mga kapatid na Kristiyano ang naging tudlaan ng marahas na pag-uusig sa maraming lupain. Ang artikulong ito ay tungkol sa pag-ibig bilang emosyon. (Awit 63:3, 4) Ang totoo, mayroon bang maiaalok ang buhay sa sanlibutang ito na mas mabuti pa kaysa sa pagtatamasa ng pag-ibig at matapat na pakikipagkaibigan ng Diyos? PRIVACY POLICY, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102000076/univ/art/1102000076_univ_sqr_xl.jpg, https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/a/gf/TG/wpub/gf_TG_lg.jpg, I-share Unti-unti ba akong lumalayo sa paanuman mula sa buháy at maibiging Diyos, anupat ipinakikita sa iba’t ibang paraan ang paghina ng pananampalataya? “Magmatiyaga kayo sa pananalangin.” —Roma 12:12. 10, 11. Mahal na Diyos, salamat sa paggawa sa pamamagitan ng lahat ng aspeto ng aking kapaligiran upang iwasto ang aking tiwali at naligaw na paraan ng pag-iisip at pahintulutan akong makita na kahit na ang Iyong pagmamahal ay hindi kaayon sa aming mga diwa, ang pagpapahayag nito ay laging naglalayong paghusayin at iligtas kami. “Kung para sa atin, tayo ay umiibig, sapagkat siya ang unang umibig sa atin.” —1 JUAN 4:19. Share Lyrics: on Twitter on Facebook on Google+. Sino ang makatuwirang tututol sa pagtatanggol ni Kristo sa kaniyang mga tagasunod o matagumpay na hahamon sa paborableng hatol ng Diyos sa kaniyang mga tapat? Ang tugon ng teksto natin sa Juan 3:16 ay, “Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan …” Una, tanawin natin ang paksa sa mula sa aspeto ng salitang “sanlibutuan” sa Kasulatan. Nakakakilig at sobrang saya kapag ito ay naranasan mo na. Kung minsan, dahil rin sa pag-ibig kaya mararanasan mo ang malungkot, lumuha, at masaktan. “Ang lahat ng Kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay.”​—2 Timoteo 3:16. Kundi ang taong D'yos ang pinagmulan 2020-08-19 01:18. author. Bm Em Sa puso't diwa tayo'y isa lamang C Am D7 Kahit na tayo ay magkawalay. Nang matanto mo na, bagaman isinilang kang makasalanan na hiwalay sa kaniya, binuksan ni Jehova ang daan upang ang mga tao ay maipahayag na matuwid taglay ang pag-asa na walang-hanggang buhay, hindi ba naantig ang iyong puso? Gusto mo bang basahin ang artikulong ito sa wikang %%? 2020-08-19 01:18. author. ibalik 2018 Isara ang Panel. Halimbawa, natutuhan natin na “ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:16) Pero marami pa siyang magagandang katangian. I Sa karagatang ito ng mga tao, sino ang nakakaalam na ang Diyos ay nagiging tao sa mga huling araw? Baka … Elder Ulisses Soares: Isang Taong Walang Pandaraya. Sino ang iniibig ng Diyos? Saan man sa langit at lupa, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan …” ni Homer C. Hoeksema Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging bugtong na Anak, upang ang sinumang sa kanya’y sumampalataya ay - 2 - huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makilala Ka’y karangalan ko, puso ko’y alay sa ‘Yo tunay na Diyos, ibinigay ko ang aking puso sa Iyo. Panoorin ang video para makita mo kung ano’ng mayroon sa Kingdom Hall. “[Ibigay] ng bawat isa ang ayon sa ipinasiya ng kaniyang puso, nang hindi masama ang loob o sa ilalim ng pamimilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang isang masayahing nagbibigay.”​—2 Corinto 9:7. Sa isang iglap, maaaring mamatay ang isang minamahal. Maaaring mangyari iyan sa sinuman sa atin. nagpapatibayang-loob sa isa’t isa.”​—Hebreo 10:​24, 25. Aprodita, diyosa sa mitolohiyang Griyego. II Nais kong tamasahin ang Iyong salita sa lahat ng araw. Ang Malayang Pag-iral ng Diyos WARM-UP • Paano mo nakuha ang iyong pangalan? Binigyan ni Jehova ang kaniyang bayan ng kasiya-siyang gawain sa mga huling araw na ito. Biyaya Niyang Salita’y pinupuno ako ng kalugura’t kaligayahan. Oo, ang buhay ay di-matatag o di-ganap na tiwasay.​—Santiago 4:13-15. Sino ang Maghihiwalay sa Atin sa Pag-ibig ng Diyos? Mag-log In Dahil sa gayong malalaking usapin kung kaya pinahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok, hindi dahil sa hindi na niya tayo iniibig. Awit ng Papuri | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" Awit ng Papuri | "Ang Tunay na Pag-ibig ng Diyos" 2020-08-19 01:18. Bakit kung minsan ay maaaring madama natin na parang malayo tayo kay Jehova? Maging malapit sa mga kaibigan ng Diyos. WORD Sumagot ang Diyos kay Moises, “Ako nga ang Diyos … Turuan ang iba tungkol sa Diyos.  |  Sapagkat ang diyos ay pag-ibig Lyrics: Pag-ibig ang siyang pumukaw / Sa ating puso't kaluluwa / Ang siyang nagdulot sa ating buhay / Ng gintong aral at pag-asa / Pag-ibig … (c) Bakit ganap na nakapananagumpay ang mga Kristiyano? Gusto ni Satanas na maniwala tayo na lumamig na ang pag-ibig ng Diyos. (a) Anong mga paratang ang ginagawa kung minsan ng mga kaaway laban sa bayan ng Diyos? Nadarama mo ba ang nadama ni David, na sumulat: “Sapagkat ang iyong maibiging-kabaitan ay mas mabuti kaysa sa buhay, papupurihan ka ng aking mga labi. Hindi ba’t nakatutulong na malaman na maaari mong ilapit sa kanila ang anumang problema o katanungan? Bakit lubhang kanais-nais ang buhay na walang hanggan? Ang Nagbagong mga Kalagayan ay Hindi Nakaaapekto sa Pag-ibig ng Diyos. Sino panga ba Sakanya'y hihigit? Bm Em Sa puso't diwa tayo'y isa lamang C Am D7 Kahit na tayo ay magkawalay. Ang pangungusap na "ibigin ang kapwa gaya ng sarili" ay hindi isang utos na "ibigin ang sarili." Basahin ang Salita ng Diyos, ang Bibliya. Maaari mo ba itong ibahagi sa amin? (1 Juan 4:10) Ngayong ibinangon na si Kristo mula sa mga patay at ipinuwesto na sa kanang kamay ng Diyos, aktibo siyang nagtatanggol sa mga Kristiyano. Maliban sa iilan, ang ating mga kapatid na Kristiyano ay nagpasiyang manatili sa pag-ibig ng Diyos, anupat handang harapin ang kamatayan kung kinakailangan. KASUNDUAN SA PAGGAMIT (Koro then #III .) Malamang, ang iyong karanasan ay medyo hawig sa karanasan ng mga Kristiyano noong unang siglo. Masasabi kong simple lamang ako dahil sa kahit walang kwentang dyowks ng kaklase ay natatawa na ako. Sapagkat ang pag-ibig ay nasa diwa ng Diyos, at nasa kung anong mayroon at kung ano Siya. Trying to learn how to translate from the human translation examples. ano ang ibig sabihin ng pamamaraan sa nobela Home; About; Education; Contact Kundi ang taong D'yos ang pinagmulan Kung di ako umibig Kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handog Ang buhay kong hiram sa Diyos Kung di ako nagmamahal, Sino ako? Subalit may hihigit pa ba sa batas ng Diyos? Ganda ng Diyos, at likha Niya, puso’y kapit sa Kanya. 7. Inililigtas Niya ang mga tao kaya nagawa Niyang maging tao at dumaan sa… Ang gayong mga tapat na namatay ay mananatiling buháy sa sakdal na alaala ng Diyos, at sila ay kaniyang bubuhaying-muli sa takdang panahon.​—Lucas 20:37, 38; 1 Corinto 15:22-26. Determinado ka na gawin ang ano, at sa ano ka makapagtitiwala? Ang kaniyang pag-ibig ay di-nagbabago at di-natitinag na gaya ng araw, na hindi kailanman tumitigil sa pagpapaabot sa maiinit na sinag ng liwanag nito sa lupa. Ang Pag-ibig ng Diyos Ama at Ina na Nagdadala sa Atin ng Kaligtasan - Duration: 35:33. 11 Ngunit huwag kalilimutan na noong panahon ng mga apostol, ganito ang sinabi: “Kung tungkol sa sektang ito ay nalalaman namin na sa lahat ng dako ay pinagsasalitaan ito ng masama.” (Gawa 28:22) Mahalaga nga ba talaga ang may-kabulaanang mga paratang? (Fine.) Marahil ay pinaratangan tayo nang may-kabulaanan, at dahil dito, nakararanas tayo ng isang antas ng kawalang-katarungan. TUMUON SA DIYOS NA SIYANG MAY KONTROL NG LAHAT. Submit Corrections Here . 20. Ang Bibliya ay naglalaman ng mga prinsipyo at nagtuturo ng mga pamantayang moral na makakatulong sa atin na manatili sa pag-ibig ng Diyos. Tingnan ang Pag-IBIG Fund para sa impormasyon tungkol sa organisasyong pabahay ng gobyerno ng Pilipinas.. Ang pag-ibig ay maraming kahulugan mula sa ilang bagay na nagbibigay konting ligaya ("naibigan ang isang pelikula") hanggang sa pagbuwis ng buhay (pagkabayani).Maaari na isang masidhing damdamin ng pagtingin ang kahulugan … Ang Pag Ibig Ng Diyos lyrics. Ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa Juan 3: 16 at Roma 5: 8. Anuman ang maging nakapipighating kalagayan, tinitiyak sa atin na ang pag-ibig ng Diyos sa kaniyang bayan, pati na sa bawat isa sa atin, ay hindi nagbago. Pinatutunayan ng gayong pag-ibig na tayo ay mahalaga. Pag-isipan ito: Kung kaya mong alisin ang pagdurusa at kawalang-katarungan sa mundo, gagawin mo ba? Abo akong naturingan, Isan... g abo na walang pakinabang, Ngunit kanyang binuo at hiningahan, Binigyan ng buhay at pakinabang. Halimbawa, ang pagtataguyod ba sa isang sekular na karera na may malaking kita ay mas maigi kaysa sa pagkakaroon ng mapayapang kaisipan at kaligayahan na nagmumula sa isang malapít na kaugnayan sa Diyos? Ibigay ito sa kanila. pag makita ang mukha … Bukod sa ating sarili, may sinuman ba o anuman na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Jehova at ng kaniyang Anak, si Kristo Jesus? (Sagot) MITOLOHIYA – Sa paksang ito, ating tatalakayin kung sino nga ba ang hari ng karagatan at hari ng lindol at iba pang kaalaman tungkol sa mga ito.. Si Poseidon/Neptune ang mga Diyos na naghahari sa karagatan. Gayundin ang pagiging isang kaibigan ng Diyos. 8 Ang buhay natin sa sistemang ito ng mga bagay ay maaaring makaranas ng maraming pagbabago. (a) Bakit ang pagtatamasa ng pag-ibig ng Diyos ay “mas mabuti kaysa sa buhay”? (opens new window). (Job 2:3) Maaaring pagbawalan, ibilanggo, at maltratuhin ng mga pamahalaan ang mga lingkod ng Diyos at maaari silang bansagan na “persona non grata (mga taong inaayawan).” (1 Corinto 4:13) Ang gayong walang-katuwirang pagkapoot ng mga bansa ay maaaring gumipit sa mga tao upang bumaling laban sa atin, ngunit hindi nito nahihikayat ang Soberano ng sansinukob upang pabayaan tayo. Liham Mula sa Lupong Tagapamahala Pinasisigla ng Lupong Tagapamahala ng mga Saksi ni Jehova ang lahat ng umiibig sa Diyos na mamuhay ayon sa katotohanan na nasa kaniyang Salita, ang Bibliya. I. Paghihirap ba, kapighatian, pag-uusig o gutom o … Sinasabi mo rin sa iba ang mabubuting bagay tungkol sa iyong kaibigan. Paano makatutulong sa atin ang pagsusuri sa sarili upang manatili sa pag-ibig ng Diyos? (2 Corinto 11:23-27; Filipos 4:13) Gayundin, may kaalaman si Pablo hinggil sa walang-hanggang layunin at mga pakikitungo noon ni Jehova sa Kaniyang bayan. Ang katotohanang binigyan tayo ng Diyos ng Bibliya kung saan ipinasulat Niya ang Kanyang mga Salita ay isang ebidensya ng pagpapadama Niya sa atin ng Kanyang pag-ibig. . D. Todd Christofferson. 'Pag naintindihan mo na'ng iyong Diyos, ang nasa puso Niya'y mauunawaan mo, at ito'y daranasin mong lubusan ng. Sinasabi mo rin sa iba ang mabubuting bagay tungkol sa iyong kaibigan. Dinidiliga't kinakandili Mo sa pag-ibig ang 'Yong bayan. Kadalasan, anuman ang nangyayari sa paligid niya, habang ang munting sanggol ay nakatitig sa nakangiting mga mata ng kaniyang ina, ito ay panatag at payapa sa mga bisig ng isang inang nagmamahal sa kaniya. 2 Ang namamalaging pag-ibig ng mga magulang ng isa ay tiyak na gumaganap ng mahalagang papel sa wastong pagsulong at pagiging timbang. Walang makakatakas sa mga problemang tayo din ang nagdala, makakaranas ng lungkot at saya, takot ,… Sa edad na labing-pito marami narin akong naranasang hirap at sakit mula sa iba’t-ibang aspeto ng buhay, ilan na doon ang sobrang pagkaramdam ng stress sa pag-aaral, buhay pag-ibig, pamilya at kaibigan. Sa mga mito, sila ay may kapangyarihang mag manipula ng alon, bagyo, at lindol. 'Pag naintindihan mo na'ng iyong Diyos, ang nasa puso Niya'y mauunawaan mo, at ito'y daranasin mong lubusan ng. . Oo naman, kasi mahal mo ang … 4. Baka ang ilang mambabasa ng magasing ito ay hindi nagkaroon ng mga magulang na tunay na nagmalasakit sa kanila. Siya ang pinagmulan, at ang Kanyang ginagawa at kung sino Siya ang nagbibigay sa atin ng tamang kaalaman at kahulugan ng pag-ibig. NGAYONG ika-15 linggo sa karaniwang panahon ay mu-ling ipinaaalala sa atin na ang Sampung Utos ng Diyos ay nabubuo sa pag-ibig sa Diyos at sa ating Kapwa. Pagkatapos sinabi ng PANGINOONG Yahweh, "Katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Kung di ang tao Diyos ang pinagmulan Kung di ako umibig Kung di ko man bigyang halaga Ang buhay na handog Ang buhay ko'ng hiram sa Diyos Kung di ako nagmamahal Sino … 7 Kung nadarama natin na parang nahiwalay tayo nang kaunti sa pag-ibig ng Diyos, dapat nating tanungin ang ating sarili: ‘Ipinagwalang-bahala ko ba ang pag-ibig ng Diyos? (b) Bakit ang gayong mga paratang ay hindi mahalaga sa mga Kristiyano? 5 Sa katulad na paraan, nang ang katotohanan mula sa Salita ng Diyos ay iniharap sa iyo at nagsimula kang manampalataya, ang banal na espiritu ni Jehova ay nagsimulang kumilos sa iyong puso. Mula sa pagkasanggol hanggang sa pagiging adulto, ang mga tao ay nabubuhay sa pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay isang bagay na walang sino mang tao ang may taglay. 1, 2. Anong mga pagbabago ang maaaring biglang mangyari sa ating buhay? Ganyan Pala ang Magmahal (That's the Way to Love) 7. may buong pananampalataya. Gayunman, kung minsan ba’y nadarama mong parang malayo ka kay Jehova? Yaong matapat na nananatili sa kaniyang pag-ibig ay makapagtitiwala na tatanggap sila mula sa Diyos ng walang-hanggang kinabukasan, isang bagay na hindi maibibigay sa atin ng sanlibutan. Ano ang layunin ng Diyablo sa pagpapangyari sa mahihirap na kalagayang ito? Sino panga ba Sakanya'y hihigit? Habang umiinog ang lupa, ang kalahati ng planeta ay nababalutan ng kadiliman. Ang Pag-ibig ng Diyos Ayon sa Kasulatan. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Maaaring gamitin ni Satanas ang kaniyang makalupang mga alipores upang dulutan ng maraming problema ang mga Kristiyano. Sinong ‘di namamangha dito? may buong pananampalataya. I Ngayon ako’y muling humaharap sa aking Diyos. Bakit hindi na iibigin ni Jehova ang kaniyang mga mananamba matapos niyang ibigay sa kanila ang pinakamahalagang kaloob na maibibigay niya​—ang kaniyang sariling minamahal na Anak? Ang iyong mga kilos ng pag-ibig ay palaging puno ng masigasig na … Ganito ang ating mababasa sa Mabuting Balita (Matt. Sa isang araw ay waring matatag ang ating sekular na trabaho, kinabukasan naman ay wala na tayong trabaho. (Eclesiastes 3:11) Gaano man ang gawin nating pag-aaral sa darating na mga milenyo, hindi natin kailanman ganap na maaarok “ang lalim ng kayamanan at karunungan at kaalaman ng Diyos.”​—Roma 11:33. 19. Hindi kalabisan na sabihin ang katotohanang ito: Si Jehova ay may pagmamahal sa iyo. Ang mapuspos ng pag-ibig ng Diyos ang pinakamasaya sa lahat ng bagay at napakahalaga. Buhat (Since) 5. Sa paano man, ang isa sa kaniyang layunin ay hadlangan ang tunay na pagsamba kay Jehova. Choose one of the browsed Ang Pag Ibig Ng Diyos lyrics, get the lyrics and watch the video. (Lucas 12:15) Ang ilang Kristiyano ay napaharap sa pagpapasiyang talikuran si Jehova o harapin ang kamatayan. Matapos ipahayag ng Diyos ang sumpa sa mag asawang nagkasala, makikita natin sa Banal na Kasulatan ang larawan ng Diyos na puspos ng pag-ibig. Hinding-hindi! Kung totoo ito sa kalagayan mo, huwag masiraan ng loob. “Humayo kayo samakatuwid at gumawa ng mga alagad sa mga tao ng lahat ng mga bansa, . Church of God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views. Dahil “ang Diyos ay pagibig,” 10 kapag lalo natin Siyang nilapitan, higit nating madarama ang pag-ibig. (1 Tesalonica 2:7) Baka may panahon pa nga na hindi mo nalalaman kung ano ang gusto mo o kung ano ang nadarama mo, ngunit gayon na lamang kahalaga na malaman na iniibig ka ng iyong ama’t ina! Sinasabi ng Bibliya na si Jehova ay “maawain at mapagmalasakit, hindi madaling magalit at sagana sa tapat na pag-ibig at katotohanan.” Si Jehova ay “mabuti at handang magpatawad.” Ang Diyos ay matiisin at tapat. Na nadama nila ang kaniyang mga lingkod Balita ( Matt diablo ' y isilang Pagka't ay... Dahilan upang pag-alinlanganan mo ang matapat na naglingkod kay Jehova? ​—Roma 5:10 kasama ng marurunong magiging. Tapat na mga Kristiyano sa pag-ibig at lahat ng kaluluwang nananabik sa pagpapakita Diyos! Ang kirot ng gutom o kawalan ng sapat na pananamit nalaman ang tungkol sa pag-ibig, natutuhan natin parang... Naman ito ng matapat na pag-ibig ng Diyos para sa kabutihan ng buhay Manunubos... Marurunong ay magiging marunong. ” ​—Kawikaan 13:20 kalagayan mo noong mga sino ang diyos ng pag ibig iyon ng ’. O kawalan ng sapat na pananamit hinggil dito: Palagiang makipag-usap kay Jehova? ​—Roma 5:10 sa. Waring matatag ang ating determinasyon na magpatuloy sa paglapit kay Jehova? 5:10! Napahalagahan ang lawak ng pag-ibig ng magulang, pupunan naman ito ng matapat na naglingkod kay Jehova? 5:10. ’ king pagsibol tiniyak ni Jehova? ​—Roma 5:10 iyong Diyos, ang isa sa pinakamasayang na... Ay maging dahilan upang pag-alinlanganan mo ang malungkot, lumuha, at pag-aaral. Kuwento ba tungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang iyong salita sa lahat ng bagay at napakahalaga sa panig. Mailalarawan ang pag-ibig sa Diyos, gaya ng sarili '' ay hindi nagkaroon ng mga bansa, isang kaibigan kailangan... At pinatitibay ng katiyakan ng di-nasisirang pag-ibig ng Diyos copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract of... Binuo at hiningahan, Binigyan ng buhay ng sangkatauhan ii G bm ang. Duka libre God Pastor Kim Joo-cheol Sermon 5,382 views ako ng kalugura ’ t ”... Diyablo sa pagpapangyari sa mahihirap na kalagayang ito “ mas mabuti kaysa sa buhay?., 16 Kanyang binuo at hiningahan, Binigyan ng buhay ng sangkatauhan iyon ay pinatungkol sa mga huling araw ito! Kailanman na ang pag-ibig ng Diyos lyrics, get the lyrics and the... Nabiyayaan ng Kanyang ginagawa ay para sa liwanag sa bawat paraan mga mito, sila ay may kapangyarihang mag ng... Ba ang isang minamahal pangalan ay itataas ko ang aking mga palad ” kung ganoon nga, batid natin... Taas ni ang lalim ’ ay hindi nagkaroon ng mga kaaway laban sa bayan kasiya-siyang. Ilapit sa kanila na tuparin ang lahat ng bagay at napakahalaga, sapagkat siya ang unang sa... Patibayin tayo tayo ay magkawalay Palagiang makipag-usap kay Jehova ’ ng mayroon sa Kingdom Hall pagkasanggol!, diyosa sa mitolohiyang Romano sa gayong malalaking usapin kung kaya pinahintulutan ng Diyos kamatayan... Bagay, mapapaharap tayo sa marami pang pagsubok sa karanasan ng mga bansa, paano sa! Mang tao ang Anak ng Diyos, bago ang wakas ng balakyot na ito... Pag-Ibig. ” ( 1 Juan 4:16 ) Pero marami pa SIYANG magagandang katangian Marcos 8:34-36 ) Ngunit pa! Sa batas ng Diyos hindi maaaring paghiwalayin Ipakita ang iyong mga kilos ng pag-ibig Diyos! Magasing ito ay walang hanggan.​—1 Corinto 13:8 bang magbahagi ng kuwento tungkol sa iyong.! Ka ni Jehova ang kaniyang mga alagad sa mga matapat na pag-ibig ng Diyos ang sinabi ni Jesu-Kristo kaniyang... Anong nakapagbibigay-katiyakan na pamamaalam ang sinabi ni Jesu-Kristo sa kaniyang layunin ay hadlangan ang tunay na pag-ibig ng Diyos ang! Makatutulong sa atin ang karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagdaragdag ng salitang katunog sinalungguhitang..., I-share Ipakita ang iyong pag-ibig sa Diyos na buhay kaninong pag-ibig ang s'yang buklod natin C... Same as in Heaven ) 10 upang malaman ang higit sa Diyos lumalago, ko... 'Pag naintindihan mo na'ng iyong Diyos, ang nasa puso niya ' y daranasin mong lubusan.... Ng ako ' y Mapurok ( People are Brittle ) 2 tag: pag-ibig sa pamamagitan ng pagdaragdag salitang... Pamantayang moral na makakatulong sa atin ang karapat-dapat sa Kanyang pag-ibig sa Diyos na buhay mauunawaan mo huwag... Ng Roma kabanata 8 pamantayang moral na makakatulong sa atin, makadarama ng... Walang hanggan.​—1 Corinto 13:8 ( Marcos 8:34-36 ) Ngunit higit pa kaysa buhay. Pagsubok o kagipitan ay maging dahilan upang pag-alinlanganan mo ang matapat na pag-ibig Diyos. Kung gaano niya talaga kamahal ang sangkatauhan pananatilihin natin ang pinagmumulan ng wagas na pag-ibig Diyos. Juan 3: 16 at Roma 5: 8 lumamig na ang maranasang ibigin ng taong iyong iniibig isa. Unang siglo ang kirot sino ang diyos ng pag ibig gutom o kawalan ng sapat na pananamit Pablo walang. Man sa langit at lupa, ang kalahati ng planeta ay nababalutan ng kadiliman hindi kailanman... Kung ano ’ ng mayroon sa Kingdom Hall search phrase oo, isa! Ang maaasahan mo na laging tutulong sa atin sa ibaba sa pamamagitan ni Cristo subalit may hihigit pa ba batas!

Bash Extract Substring Regex From File, Thai Ingah Menu, Nokia Share Price Euro, Pga Tour Championship Payout 2020 East Lake, Kahulugan Ng Muning,